MinMemoria

MinMemoria er et system for omsorg og kommunikasjon med brukerens livshistorie i fokus.

Elise avatar
48 artikler i denne samlingen
Skrevet av Elise