Du kan sende meldinger (SMS eller e-post), til en eller flere brukergrupper gjennom FRIDA+. Fremgangsmåten for å sende en SMS eller e-post er lik. Om du sender e-post har du i tillegg mulighet til å legge ved opptil fire vedlegg.

Slik går du frem:

 1. Åpne Meldinger i hovedmenyen

 2. Velg e-post eller SMS

  Trykk på E-post eller SMS øverst på siden.

 3. Finn mottakere av meldingen

  Velg Rolle og/eller Tjenestetyper for å plukke ut personer du vil sende meldingen til. For at en person skal plukkes ut må mobil og e-postadresse være registrert.

  Tjenestetyper filtrerer mottakerne basert på interessene de er satt opp med i FRIDA. For rollen Bruker hentes alle brukere som har fått uført oppdrag innenfor tjenestetypen i løpet av det siste året, og i tillegg de som har registrert interesse for den valgte tjenestetypen. For rollen Frivillig velges personene ut basert på interesse. Du ser mottakerne av meldingen i Mottakere.

 4. Fjern evt. de som ikke skal få melding i listen

  Etter du har valgt rolle og eventuelt tjenestetype, vises mottakerne i e-post/SMS-listen. Du kan søke i listen og fjerne markeringen dersom ikke alle skal få meldingen. Du ser mottakerne av meldingen i Mottakere.

 5. Legg til mottakere

  Du kan legge til flere mottakere fra brukeridentregisteret i FRIDA. Du ser mottakerne av meldingen i Mottakere.

 6. Skriv meldingen

  Skriv meldingsteksten.

 7. (Legg til vedlegg e-post)

  Du kan legge ved opptil 4 vedlegg om du sender meldingen som e-post.

 8. Send meldingen

  Sjekk at melding ikke inneholder skrivefeil, og at mottakere er de du ønsker.

  Trykk på send SMS / Send e-post.

Oversikt over sendte meldinger finner du under hovedmenyen. Gå til Administrasjon > Sendte meldinger.

Fant du svaret?