Forsikringen dekker alle typer personskader som skulle oppstå fra du går ut av døra på vei til en aktivitet på omsorgstjenesten, til du har kommet hjem igjen.


Alle som gjennomfører minst én aktivitet i løpet av året, er forsikret. Uansett om du bidrar med én eller 100 aktiviteter, er du forsikret hver gang.

Dekkes jeg av forsikringen hvis...?

Forsikringen gjelder privatpersoner, ikke bedrifter

Hvis en bedrift bidrar med overskuddsvarer som gave til et sykehjem, vil ikke den ansatte som leverer varene være forsikret gjennom VilMer. De ansatte skal være dekket av bedriftens egen yrkesskadeforsikring.

Om den samme ansatte ønsker å bidra frivillig på fritiden i tillegg, vil de derimot være dekket av VilMers ulykkesforsikring om uhell skulle oppstå under de private bidragene.

Forsikringen gjelder ikke skoler, barnehager eller andre former for offentlig virksomhet. Disse gruppene skal i likhet med bedrifter være dekket av egne forsikringer.

En gruppe som bidrar sammen telles som enkeltpersoner

En gruppe som bidrar sammen på privat initiativ regnes som enkeltpersoner.

Et quiz-lag eller en dansegruppe på fem personer vil da telles som fem enkeltfrivillige og forsikringen gjelder for alle fem individuelt.

Grupper som er registrert som næringsvirksomhet eller organiserte lag og foreninger, er i de fleste tilfeller dekket av egen forsikringsordning.

Er du usikker på om din gruppe er dekket? Ta kontakt med din organisasjon.

Vilkår

For mer detaljert informasjon om hva forsikringen innebærer kan du lese forsikringsvilkårene her.


Registrer en skade

Har du vært uheldig og trenger å registrere en skade? Send inn elektronisk skademelding her.


Fant du svaret?