Tips til bruk

Hvor og når bør jeg bruke Televindu?

Arranger samtalestunder

Televindu er et verktøy som egner seg godt til å vekke samtaler og minner. Samle en gruppe beboere med felles interesser og bruk Televindu for å gi kontekst til samtalene.

Få tankene over på noe annet i urolige situasjoner

Det å se noe en kjenner igjen gir en følelse av trygghet. Det er flere eksempler på at Televindu har blitt benyttet til å berolige beboere.

Bli bedre kjent med hverandre

Televindu kan hjelpe både pleiere og beboere og bli bedre kjent med hverandre.

De fleste samtalene en har i hverdagen handler om noe en har gjort eller skal gjøre. Samtaler som dette er ofte utfordrende å holde for personer med demens.

Televindu-filmer gir tid, kontekst og rom til samtaler. Filmene er tilrettelagt for personer med demens og gir tid til å føre samtaler.

Ulike visningsformater

Vi oppfordrer til å bruke Televindu i ulike formater

Fellesvisninger

Vis Televindu-filmer på storskjermen eller i fellesstuen.

En-til-en visninger

En fin måte å bli bedre kjent på

Pårørendebesøk

En fin måte for beboere og pårørende og ha en fin stund sammen

Fant du svaret?