Om VilMer VR

VilMer VR er en plattform som gir muligheter til å oppleve flotte opplevelser og reise til destinasjoner man ellers ikke har mulighet til. Løsningen gir mulighet til å styre flere VR-briller og flere kan delta samtidig.

Trykk for å lese mer

Oppsett som må gjennomføres før bruk

  1. Gi VR-brillene tilgang til internett.

  2. Last ned "VilMer VR" på alle nettbrett som skal benyttes.

    • Last ned appen fra Google Play eller App Store.

  3. Bekreft at VR-brillene får logget seg inn på VilMer VR og fungerer som det skal.

Kriterier som må oppfylles for å bruke VilMer VR


Betjening av VR-briller


Gå til innstillinger i en kiosket VR-brille

VR-brillene blir som standard sendt ut kiosket (dvs. låst til å vise kun én applikasjon, de er kiosket hvis du ser et bilde av en skog i brillene). Dobbelttrykk på sentrer-knappen (rund knapp nederst på høyre side av VR-brille) for å åpne innstillinger.

Om VR-systemet

  • VR-brillene styres gjennom VilMer VR-appen på deres nettbrett.

  • Synkronisering mellom nettbrett og VR-briller skjer gjennom VilMer VR sin skyløsning.

  • Kun filmer som er nedlastet på både VR-brillene og nettbrettet kan spilles av.

  • Nettbrettet oppretter en seerøkt navngitt med brukernavnet det er logget inn med. En kan koble til flere VR-briller til en seerøkt.

Tilganger VilMer VR appen krever:

http://18.130.247.68/ og http://35.177.49.125/ port: 3000

Følgende web-adresser:
app-eu.exitgamescloud.com
app-us.exitgamescloud.com
https://takeawalk.s3.eu-west-2.amazonaws.com/

Teknisk kontaktperson:

Vegar Samestad Hansen

vegar@vilmer.no

98051718

Fant du svaret?