Dette må være på plass for at dere skal kunne bruke VilMer VR


1. Koble VR-briller til internett

I VR-brillen:

 1. Dobbeltrykk på Pico-knappen (nederst på høyre side av VR-brillen)

 2. Trykk på Wi-Fi ikonet (benytt enter-knappen, midterste knapp på høyre side av VR-brillen, for å trykke).

 3. Velg internett og tast inn passord.

 4. Trykk på Pico-knappen én gang for å gå tilbake til VilMer VR.


2. Koble VR-brillene til nettbrettet

 1. Start VilMer VR på nettbrettet

  1. Slå på nettbrettet.

  2. Åpne VilMer VR-appen.

 2. Slå på alle VR-brillene du ønsker å koble til

  • Dersom VilMer ikke starter automatisk opp, må du åpne "VilMer VR" på VR-brillene.

 3. Velg en seerøkt i VR-brillene

  • Trykk på seerøkten du ønsker å koble deg til.

 4. Bekreft at VR-brillene er tilkoblet

  • På nettbrettet: Øverst i venstre hjørne ser du et rødt eller grønt tall. Tallet viser hvor mange VR-briller du er tilkoblet.

  • VR-brillene: VR-brillene vil vise bilde av en skog frem til du spiller av en film fra nettbrettet.


3. Last ned filmer

Kun nedlastede filmer kan spilles av i VR-briller.

Viktig! Sørg for at alle VR-brillene som benyttes med nettbrettet er tilkoblet.

Trykk her for å se hvordan du kobler VR-briller til nettbrett her

 1. Trykk på "Last ned anbefalte" eller "Last ned filmer"

  1. Last ned anbefalte: en samling av filmer vi anbefaler.

  2. Last ned filmer: alle filmer tilgjengelig for nedlasting.

 2. Trykk på filmen du ønsker å laste ned.

 3. Trykk på nedlastingsikonet i midten av bildet.

 4. Vent til nedlastingen er ferdig både i VR-brillene og på nettbrettet.

  Nedlastingstid varierer fra 2-10 minutter avhengig av internetthastighet og størrelse på film.


4. Spill av film

 1. Gå til "Spill av filmer" på ditt nettbrett.

 2. Trykk på filmen du ønsker å spille av.

 3. Trykk på play-knappen i midten av filmen.


Betjening av VR-brillene

Legg merke til knappen for å sentrere skjerm. Sentrer alltid blikket på VR-brillen før bruk, for å unngå at bildet blir skeivt.


Fant du svaret?