• Sørg alltid for at vedkommende som benytter VR-brillene, føler seg trygg og komfortabel.

  • Unngå å bruke VR-brillene utendørs, og pass på at brillene ikke blir eksponert for sollys over lengre tid. Linsene forsterker sollyset og kan derfor bli skadet av mye direkte sollys. VR-brillene kan godt brukes i rom med sollys.

  • VR-brillene benytter radiosignaler som kan påvirke elektriske enheter i nærheten. For personer som bruker pacemaker eller andre helsekritiske elektroniske enheter, kontakt lege eller leverandør av enhet før bruk.

  • Personer som har hatt epileptiske anfall tidligere, frarådes å bruke VR.

  • Det er anbefalt å ta en pause fra bruk etter 30 minutter.

Fant du svaret?