Det er viktig å lage gode interne rutiner for bestilling av aktiviteter.

 • Hver kommune har en lokal plan opp mot Leve hele livet – lag gjerne egne aktivitetsmål for hver avdeling eller institusjon. Det gjør det enklere å følge opp – og gjøre avtalte i en hektisk hverdag.

 • Ha en superbruker som er ansvarlig for aktiviteter på deres avdeling, i samarbeid med to eller tre ansatte.

 • Sørg for at alle ansatte på avdelingen vet hva VilMer opplevelser er. ​

 • Sett av tid til å gjøre bestillinger hver uke - det er viktig at det forankres på ledernivå at det settes av tid til dette i arbeidsdagen​

 • Avtal gjerne flere aktiviteter på en gang, så har dere mer å glede dere til.

 • Når aktiviteter er avtalt – legg det inn i kalender eller på en oppslagstavle slik at det er synlig for alle​

 • Ha VilMer opplevelser som et punkt på agendaen på morgenmøte​

  • Avtal hvem som er ansvarlig for å ta i mot den frivillige​

  • Avtal hvem som sørger for at pasientene er klare​

 • Bruk mangfoldet - snakk med pasientene om hva de kunne tenke seg å oppleve

 • Dere er ansvarlig for å svare på henvendelser og gjennomføre avtaler i henhold til det som avtales. Alle som er registrert på samme avdeling får varsel når dere får en ny melding.

 • Ikke etterlat de frivillige alene sammen med beboere, dersom det ikke er avtalt.

 • Sammen tar vi vare på de frivillige 😀

Her kan du lese mer om tips til gjennomføring av bestilling.


Fant du svaret?