Det er viktig å lage gode interne rutiner for bestilling av aktiviteter.

  • Sett av tid til å gjøre bestillinger hver uke - det er viktig at det forankres på ledernivå at det settes av tid til dette i arbeidsdagen​

  • Når aktiviteter er avtalt – legg det inn i kalender eller på en oppslagstavle slik at det er synlig for alle​

  • Ha VilMer opplevelser som et punkt på agendaen på morgenmøte​

    • Avtal hvem som er ansvarlig for å ta i mot den frivillige​

    • Avtal hvem som sørger for at pasientene er klare​

  • Sørg for at alle ansatte på avdelingen vet hva VilMer opplevelser er. ​

  • Hver kommune har en lokal plan opp mot Leve hele livet – lag gjerne egne aktivitetsmål for hver avdeling eller institusjon. Det gjør det enklere å følge opp – og gjøre avtalte i en hektisk hverdag.

Her kan du lese mer om tips til gjennomføring av bestilling.


Fant du svaret?