• Tilbydere har taushetsplikt omkring helseopplysninger og andre sensitive opplysninger om personer som deltar på aktivitetene​.

  • Tilbydere er ansvarlig for å ivareta den sikkerheten som er naturlig i henhold til den aktiviteten som tilbys. Men er ikke ansvarlig for skade som følge av naturlig sykdom eller skade som er en følge av dagliglivets risiko​.

  • Tilbydere er ansvarlig for å svare på henvendelser og gjennomføre avtaler i samsvar med det som avtales.

Her kan du lese mer om retningslinjer for bruk og personvern.


Fant du svaret?