• Sørg for at brukernavn og passord er tastet inn riktig. Merk at både brukernavn og passord skiller mellom store og små bokstaver.

  • Sørg for at Installasjonsguide for IT-ansvarlig er fulgt riktig. I mange tilfeller får en ikke logget inn på grunn av nettverkssikkerhet. Derfor er det viktig at Installasjonsguiden er fulgt korrekt. Trykk her for å se innstalasjonsguide

  • Ta kontakt dersom du fortsatt ikke får logget inn

Fant du svaret?