Hvis du vil koble til flere VR-briller til samme nettbrett, slår man VR-brillene på som normalt. Om man alltid kobler alle VR-brillene på samme nettbrett, vil disse automatisk logges på samme økt.


1. Start en seerøkt

  • Slå på nettbrettet du ønsker å styre seerøkten fra og start VilMer VR-appen.

  • Slå på VR-brillene du ønsker å koble til.

  • Start VilMer VR app-en i VR-brillene Dersom VR-brillen vanligvis blir benyttet med det samme nettbrettet, vil de automatisk koble seg til nettbrettet.

2. Koble VR-briller til seerøkten

  • Se på økten med prikken i VR-brillene og trykk på enter-knappen på siden av VR-brillene. Gjør dette med alle VR-brillene du ønsker å koble til

  • VR-brillene er nå klare til visning!

3. Start filmvisning fra nettbrettet

  • Velg og spill av film som du vanligvis ville gjort fra nettbrettet.

  • Husk at det kanskje ikke er de samme filmene som lastes ned på de nye VR-brillene som er koblet til, så det kan være nødvendig å laste ned filmene til de nylig tilkoblede VR-brillene.

  • Trykk på “Last ned for alle” for å laste ned filmen til alle brillene.

Fant du svaret?