I menyen "Enheter" kan du se status på de VR-briller som er tilknyttet nettbrettet. Alle tilkoblede VR-briller er synlig på denne siden. I dette tilfellet er det kun én tilkoblet VR-brille.

  • (a) Navn på VR-brille

  • (b) Batteriprosent på VR-brille

  • (c) Lagringsplass på VR-brille

  • (d) smilefjes som følger VR-brille

  • (e) Slå mikrofon til VR-brille av/på

  • (f) Slå VR-brille av

  • (g) Send blinkene signal til VR-brille for å vekke oppmerksomhet

  • (h) Koble VR-brille fra seerøkt

Fant du svaret?