Videoene våre går i et handlingstempo som alle kan forholde seg til. Det er mulig å snakke med andre eller se vekk en stund uten å miste tråden i handlingen.

Videoene brukes som et vindu til de omgivelsene den eldre føler seg tryggest i, og fungerer som en kontekst til nære samtaler omkring minner som vekkes fra tidligere tider. Televindu har også et stort utvalg av videoer som kan motivere til trening og øke apetitten.

Fant du svaret?