Legg til korte eller lange historier fra personen sitt levde liv, eller annen informasjon som kan være til glede for både hovedpersonen selv og de som blir kjent med dem.

Norsk kompetansetjeneste for aldring og helse har utviklet en samtaleguide, som kan være en veldig fin start. Du finner den her.

Hvis du ikke har mulighet til å gjennomføre en samtale, så har vi flere konkrete tips til innlegg du kan skrive:

  • Ulike epoker i livet: Barndommen, skolegang, yrkesliv og familieliv

  • Store eller stolte øyeblikk: Om konfirmasjon, bryllup, eller andre spesielle hendelser som første hus, seier i sport eller familiære begivenheter

  • Temaer personen bryr seg om, i stikkordsform eller utbrodert. Dette kan være engasjerende for personen selv, samtidig som det er til hjelp for andre som ønsker å bygge en relasjon.

  • Favorittmusikk: hvilke artister eller sanger liker personen? Sjekk gjerne om du finner musikken på YouTube, så kan du legge sangen inn i innlegget!

  • Reiser eller opplevelser: Har personen vært på mange reiser/ferier? Eller er det steder de drømmer om å dra til?

Sånn oppretter du nye innlegg i Livshistorien.

Legg til det som er viktig for akkurat din kjære, og husk små øyeblikk kan være like verdifulle som store. Snakk gjerne med både personen selv, andre i familien eller personalet dersom du er usikker.


Du finner flere tips her:

Fant du svaret?