Å være ledsaker kan oppleves ulikt fra beboer til beboer, men det er noen ting som går igjen.

Her er noen erfaringer vi har opparbeidet oss så langt:

 • Tydelighet
  Les oppgaven i et behagelig tempo, og snakk klart og tydelig.

 • Tålmodighet
  La oppgaven "synke inn", og gi beboeren rom til å absorbere og reflektere. Still gjerne spørsmål som "er dette temaet kjent for deg?" "Har du noen tanker om hva svaret kan være?" osv.

 • Interesse
  Velg et tema som interesserer enten deg eller beboeren. Hvis temaet skaper begeistring hos deg, kan dette smitte over på beboeren. Hvis temaet skaper begeistring hos beboeren, er også Triggo morsommere for deg som ledsager.

Fysiske forutsetninger
Når du velger en løype, eller velger en oppgave med fysiske utfordringer, kan det være fint å tenke gjennom hvilke forutsetninger du og beboeren har. Tenk gjennom:

 • Mobilitet: går de selv, har de rullestol eller rullator?

 • Kapasitet: Hvor langt eller lenge bør vi holde på?

 • Omgivelser: Skal dere være utendørs? Hvordan er været? Bør vi ta med noe varmende i tilfelle det blir kjølig, eller i tilfelle vi stopper for en pause på veien? Er det mulig å ta en pause på veien?


Triggo er et nytt produkt, og vi jobber aktivt med å høste erfaringer fra våre brukere. Har du gode råd som du vil dele med andre ledsagere? Ta gjerne kontakt med oss!

Fant du svaret?