I Triggo kan du gjennomføre en runde med eller uten løype.

Når du gjennomfører en runde med løype, så betyr det at du fysisk må bevege deg til bestemte geografiske punkter for å trigge oppgaver.

På bildet nedenfor ser du et eksempel på en løype som er satt opp rundt et sykehjem. Løypen på bildet består av fem poster som du skal bevege deg til. Den neste posten du skal nå er fremhevet.

Skjermbilde av et kart med en løype
Fant du svaret?