Oppgavene er utformet av fysioterapeuter, og har detaljerte beskrivelser av hvordan de skal gjennomføres.

Oppgavene er tilpasset ulike funksjonsnivå. Det er beskrevet hvordan man kan utføre den samme øvelsen både sittende og stående, slik at det skal være mulig for de fleste å delta.

Fant du svaret?