Fleip eller fakta er også et kjent og kjært oppgaveformat som mange kjenner fra før.

Når du får en fleip eller fakta-oppgave i Triggo så får du både spørsmålet og svaralternativene med en gang.

Du får deretter to svaralternativer - fleip eller fakta - der kun ett svar er riktig.

Fant du svaret?