Dette oppgaveformatet kjenner de fleste igjen fra quiz og lignende.

Når du får en flervalgsoppgave i Triggo, får du først lese spørsmålet uten å se alternativene. Dette er for å gi dere tid og rom til å diskutere og reflektere over hva svaret kan være, før dere ser alternativene.

Du får som regel tre svaralternativer, der kun ett svar er riktig.

Fant du svaret?