En Memoriaprofil inneholder personlig informasjon, og skal kun være tilgjengelig for de som spesifikt gis tilgang.

Alle med tilgang skal ha personlig brukerkonto med eget passord. Dette er for å ivareta at passord eller personlig informasjon ikke blir tilgjengelige for uvedkomne.

For å få tilgang til en Memoriaprofil må du få en invitasjon. Ta kontakt med en av de som har tilgang fra før, og spør om de kan invitere deg.

Som registrert bruker vil du kun se Memoriaprofiler som du spesifikt har blitt gitt tilgang til. Du kan ikke søke opp andre sine Memoriaprofiler.

Fant du svaret?