For å få tilgang til en Memoriaprofil må du derfor ha en personlig brukerkonto, slik at systemet verifiserer din identitet før du får se Memoriaprofilen.

Som registrert bruker vil du kun se Memoriaprofiler som du spesifikt har blitt gitt tilgang til, og kan ikke søke opp andre sine profiler.


Dersom du oppretter en Memoriaprofil selv, kan du invitere andre til å se eller bidra i profilen. Alle du inviterer får sin personlige brukerkonto, med et eget passord. Dette er for å ivareta at passord eller personlig informasjon ikke blir tilgjengelige for uvedkomne.

Dersom noen andre har opprettet en Memoriaprofil, og du ønsker å få tilgang til profilen, må du be den som har opprettet profilen om å gi deg tilgang.

Finn ut mer om ulike tilgangstyper og hvordan du gir andre tilgang her.

Fant du svaret?