Sende melding i visningsappen:

  1. Åpne Memoriaprofilen, og gå til Meldinger

  2. Trykk på det hvite tekstfeltet, og skriv meldingen.

  3. Trykk på Send melding.

Legge ved bilde:
I visningsappen må du skrive meldingen først for å legge til et bilde. Dette er for å unngå at man tar eller deler bilder ved et uhell. Når meldingen er skrevet kan du trykke på Ta et bilde for å ta et bilde der og da, eller Velg et bilde for å laste opp et bilde du har tatt fra før.

Sende melding på web:

  1. Åpne Memoriaprofilen, og gå til Meldinger

  2. Trykk på Send en hilsen øverst til høyre på siden

  3. Trykk på Last opp hvis du vil legge til bilde

  4. Trykk på Send


Fant du svaret?