MinMemoria er tilrettelagt for sosial kommunikasjon og å dele fine øyeblikk. Informasjonskanalen i MinMemoria er derfor åpen for de som har tilgang til Memoriaprofilen.

MinMemoria har som formål at familie, venner og omsorgspersoner kan oppdatere hverandre om hva som skjer i hverdagen, slik at dere kan dele og snakke sammen om positive opplevelser.

Systemet er derfor ikke lagt til rette for behandling av helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon, slike opplysninger må derfor tas i andre og tilrettelagte kanaler.

Fant du svaret?