Du kan formatere teksten på følgende måte:

  1. Åpne Memoriaprofilen, og gå til Minner

  2. Trykk på Legg til minne for å opprette et nytt innlegg, eller klikk på et eksisterende innlegg og så på rediger øverst til høyre

  3. Trykk på Flere verktøy for å åpne verktøylinjen

Disse knappene gir ulike skriftstørrelser:

Knapper for skriftstørrelse

Marker teksten du vil endre størrelse på, og trykk så på en av bokstavene for å endre.

Disse lar deg formatere teksten:

Knapper for tekstformatering

Du kan gjøre teksten fet (B), kursiv (I) eller understreket (U), og legge til punktliste eller nummerert liste. De to knappene til høyre lar deg angre (⟲), og gjøre om (⟳).

Disse knappene lar deg justere teksten:

Knapper for tekstjustering

Du kan venstrejustere, midtstille eller høyrejustere teksten.

Se gjerne vår tipsside for eksempler på hvordan et innlegg kan se ut.


Denne funksjonen er kun tilgjengelig i web-applikasjon. Les mer her.

Fant du svaret?