Du kan redigere forsiden på følgende måte:

  1. Åpne Memoriaprofilen

  2. Trykk på Rediger øverst til høyre på førstesiden

  3. Rediger opplysningene slik du ønsker, og trykk på Lagre for å fullføre.


Denne funksjonen er kun tilgjengelig i web-applikasjon. Les mer her.

Fant du svaret?