Når en ny omsorgstjeneste tar MinMemoria i bruk, så tildeler vi et avtalt antall Memoriaprofiler til tjenesten.

Hvis det er profiler som ikke lengre skal være tilknyttet omsorgstjenesten, eller hvis det er behov for å sette opp nye Memoriaprofiler, så kan dere kontakte oss.

Profil for ny beboer

  1. Logg inn i MinMemoria i nettleseren, og finn en ledig profil.

  2. Legg inn beboerens navn, og eventuelle andre opplysninger, og lagre.

  3. Inviter inn pårørende, slik at de kan bidra videre med utfylling av Memoriaprofilen.

Vi har samlet mange gode tips til utfylling her.

Husk at du må ha admintilgang for å redigere profiler og invitere pårørende. Det er som regel Memoriakontakt/superbruker som har slik tilgang.

Fant du svaret?